BAHAGIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TANAMAN

JABATAN PERTANIAN


Learn more

“Memberikan Perkhidmatan Berkualiti dan Berkesan Kepada Pengusaha – Pengusaha Pertanian Di Dalam Penggunaan Teknologi Tanaman Dan Industri Hiliran Serta Khidmat Regualatori Pertanian Untuk Meningkatkan Daya Pengeluaran Pertanian Negara “

– MISI JABATAN PERTANIAN

AKTIVITI YANG DIJALANKAN

PAMERAN

Menyediakan pameran dan memberi khidmat perundingan dan sokongan teknikal secara pakej kepada usahawan, swasta dan agensi pembangunan pertanian.Learn More

latihan

Menjalankan latihan di Institut/ Pusat Latihan Pertanian bagi memenuhi keperluan tenaga mahir dalam sektor pertanian.


Learn More

visi jabatan pertanian

Ke arah industri pertanian yang berdaya saing, produk berkualiti & selamat dan pengeluaran mesra alam serta berorientasikan eksport.


Learn more

fungsi jabatan pertanian

Menilai, mengubahsuai serta merumus pakej teknologi daripada agensi/badan penyelidikan mengikut keadaan setempat dan seterusnya menyampaikannya kepada pengusaha-pengusaha pertanian.


Learn more